Hindi Christian Songs

dhanyavaad ke saath stuti gaoonga

[C] Dhanyawad ke saath stuti gaoonga[G] 
[F] Hey yeshu mere khuda[C] 
[C] Upkaar tere hain[G] beshumaar
Koti[F] koti stuti dhanyawad[C]

[C]Yogyata se badke[G] Diya hai 
Apni [F]Daya se tune mujhe[C] 
[F]Mangne se zyaada [G]Mila mujhe 
[F]Aabhaari hun Prabhu mai[C]

Tu hai[C Sacha Zinda khuda[G]
Tujh par [F]hi bharosa Mera[C]
Seva[F]poori karke [G]paoon inaam 
Prabhu [F]Aisa do vardaan[C]